Aktuellt


Grönt skatteavdrag för grön teknik

2021-01-18

Från och med 1 januari 2021 finns det möjlighet för privatpersoner att få ett grönt skatteavdrag för installation av solceller. Den nya stödformen fungerar som ett ROT- eller RUTavdrag vilket innebär att köparen får avdraget direkt på fakturan.

Skattereduktionen lämnas för kostnader som rör arbete och material med:

- 15 % för solceller
- 50 % för installation av laddningspunkter för elfordon
- 50 % för installation av lagring av egenproducerad elenergi

Däremot ger utrustning och resekostnader förknippade med installationen inte rätt till avdrag.

Totalt skatteavdrag uppgår för solceller med 50 000 kr per person och år och det finns flera positiva aspekter med den nya stödformen.

-Köparen slipper vänta länge på ett besked och slipper ligga ute med pengar under lång tid.

- Det gröna skatteavdraget innebär att man faktiskt kan söka stödet varje år. Det innebär att befintlig anläggning kan byggas ut med fler paneler eller eventuellt en batterilagring.

- Det förenklar processen för köparen eftersom avdraget görs direkt på faktura av säljaren.

För att ta del av skatteavdraget finns vissa villkor som måste uppfyllas. Läs mer på Skatteverkets hemsida i länken här. 

Kontakta oss på 0224-576 40 eller hesab@sheab.se