Aktuellt


HESAB friad av Konkurrensverket

2020-08-26

Under våren inkom ett klagomål till Konkurrensverket gentemot HESAB om att vi bedrev konkurrensbegränsande offentlig verksamhet och att de solelanläggningar vi sålde var underprissatta vilket skulle snedvrida förutsättningarna för övriga solelsföretag. 

Vi fick möjlighet att bemöta anmälan och 2020-08-19 publicerades beslutet från Konkurrensverket som alltså inte kommer utreda saken vidare och avskriver ärendet.

Vår åsikt är att anmälan var baserad på felaktiga grunder och antaganden och är såklart glada över beslutet.