Energikartläggning

Energikartläggning är en systematisk metod att hitta förluster och förbättringspotentialer i er verksamhet. En grundläggande analys genomförs för att kartlägga energianvändningen, speciellt med hänseende på de stora energianvändningsområdena uppvärmning, ventilation, tryckluft och belysning.

Utifrån Kartläggningen tar vi sedan fram åtgärdsförslag som effektiviserar energianvändningen. De processdelar som ingår är:

 • Inventering
  Beskrivning av verksamhetens anläggning. Övergripande kartläggning och intervjuer gällande användningsrutiner av energiförbrukare i verksamheten.
 • Mätning
  Framtagande av effekter och drifttid för energiförbrukare i verksamheten
 • Resultatpresentation
  Inventering och mätning sammanställs och åtgärdsförslag tas fram för att minska energianvändningen. Detta överlämnas sedan i en rapport.
 • Uppföljning
  Åtgärderna genomförs av verksamheten och arbetet med dessa följs upp.

  Vill du veta mer om detta eller önskar du en offert för er verksamhet, vänligen kontakta
  Johnny Roos, 0224-576 23