Vanliga frågor

+ Hur fungerar skattereduktion för mikroproduktion?
+ Hur funkar solel?
+ Investeringsstöd för solceller?
+ ROT på installationen?
+ Vad gör jag med min överskottsel?
+ Vad innebär det att vara mikroproducent ?
+ Vad är optimerare
Svaren på dina frågor