Fjärrvärmeservice - våra avtal

Fjärrvärme innebär trygg och leveranssäker värme till ditt hus. Då centralen är en teknisk installation kräver den dock kontinuerligt underhåll och emellanåt utbyte av förslitningsdelar.
Förebyggande underhåll ger en än mer driftsäker och ekonomisk värmeleverans. Välskötta anläggningar blir även billigare i längden vilket är en god anledning till att teckna ett serviceavtal med HESAB.


Villa Bas – månadsavgift 79 kr
I Villa Bas ingår funktionskontroll och service av er fjärrvärmecentral och därefter lämna en rapport med eventuella åtgärdsförslag. Ni får 15 % rabatt på reparationsdelar samt att taxan för en jourutryckning endast uppgår till en vardagstaxa.
Avtalet Villa Bas är ett tvåårigt avtal där service utförs en gång under perioden.


Villa Plus – månadsavgift 189 kr

Detta är vårt serviceavtal för dig som vill ha det där lilla extra. I Villa Plus ingår funktionskontroll och service av växlaren vid två tillfällen under avtalstiden samt en årlig kontroll på sekundärsidan. Vi motionerar termostatventilerna och säkerställer att värmen når ut i alla rum.

I avtalet ingår dessutom en smart styrenhet, Ngenic Tune, som med hjälp av information från inne- och utomhusgivaren optimerar styrningen av ert hus. Ni får både en jämnare inomhustemperatur, ett bättre klimat och dessutom en minskad energianvändning.
Via en app kan ni styra och övervaka uppvärmningen, se historik och följa er energibesparing. Styrningen kräver en internetuppkoppling och för installation och utrustning betalar ni en initial engångskostnad på 970 kr (värde 5900 kr). 

Liksom Villa Bas har ni 15 % på reparationsdelar samt jourutryckning till en vardagstaxa.
Avtalet löper på 4 år.

Önskar du hellre en engångsservice? Det löser vi såklart, kostnaden för en sådan är 1250 kr.


För mer information eller för att beställa våra tjänster, vänligen kontakta oss på 
hesab@sheab.se eller 0224- 576 40