Detta är HESAB

HESAB är ett helägt dotterbolag till Sala-Heby Energi AB och är beläget i Sala.

Vi jobbar med energieffektivisering mot privatpersoner, företag och föreningar men har även projekt gentemot bland annat skolor och kommuner. Vi erbjuder energieffektiva tjänster såsom energikartläggningar, termografering, analyser, laddstolpar och utbildningar samt försäljning av produkter vilket främst är solelanläggningar.

Vi tycker även det är viktigt att det ska vara kul att spara energi vilket medfört att vi gärna anordnar tävlingar i kommunerna, bland annat den årligt återkommande Miljökampen, en kraftmätning mellan Sala och Heby kommuner. Denna tävling genomförs årligen i samband med Earth Hour.

HESABs vision tillsammans med moderbolaget är att Ingen medborgare ska behöva använda mer energi eller effekt än vederbörande har nytta av. Det är en vision som vi är stolta över och som vi tror att vi lyckats implementera på många energianvändare sedan HESAB startade 2008.

Är ni nyfikna på vårt moderbolag, Sala-Heby Energi AB så besök gärna deras hemsida.  

 

Välkommen att kontakta oss

Mari Rydqvist, verksamhetsansvarig
0224-576 39

Johnny Roos, driftingenjör
0224-576 23

Patrik Eriksson, energieffektiviserare
0224-576 59