Termografering

Termografering är en effektiv metod att kvalitetsgranska en byggnads klimatskal och hitta defekter som påverkar fastighetens energibehov. Man kan göra analyser av en byggnad och dess klimatskal som blotta ögat annars inte har möjlighet till.
Värmekameran gör det enkelt att upptäcka köldbryggor, värmeläckage, vattenläckage och värmegångar i ett elsystem i ett så kallat termogram.

Fastighetstermografering
Vid fastighetstermografering bedömer man husets energiprestanda genom att titta på vissa punkter. Upptäcker man otätheter och bristande isolering i klimatskalet har man möjlighet till betydande energibesparingar.

Eltermografering
Med eltermografering har man möjlighet att hitta defekter i både nya och gamla elinstallationer med hjälp av en värmekamera.

När det blir resistans i en anslutning uppstår en temperaturhöjning vilket inte går att se med blotta ögat men som en värmekamera kan detektera. Genom att upptäcka varmgångar och överbelastningar i relän, kablar, transformatorer etc. på ett tidigt stadium har man möjlighet att förebygga både bränder och driftstopp.

Efter utförd termografering behandlas och tolkas bilderna för att sedan presenteras i en rapport tillsammans med de brister och fel som upptäckts. Detta dokumenteras med både bilder och beskrivning av felets art.

För mer information eller för att beställa våra tjänster, vänligen kontakta
Johnny Roos, 0224- 576 23